Archive | Gaeilge

kids-talking-thinking-speech-bubbles-23948124-1

Frásaí na Seachtaine

This week we are asking and answering the question, ‘Are you tired?’.

Gach Rang : An bhfuil tuirse ort? Tá tuirse orm.

Na Meánranganna : Tá tuirse an domhain orm. Tá mé caite amach.

Na hArdranganna : Tá mé tuirseach traochta caite amach.…

Continue Reading 0
st-patrick-s-day-background-1906732

Seachtain na Gaeilge

Bhí gníomhaíochtaí éagsúla ar siúl again i Scoil Barra Naofa do Seachtain na Gaeilge. Rinne gach duine sár-iarracht ag baint triail as an Ghaeilge. Bhí ealaín, dramaíocht, ceol agus damhsa ar siúl againn trí mhéan na Gaeilge. Bhí Trath na gCeist ag na hArdranganna. Bhí céilí mór again ar an …

Continue Reading 0
kids-talking-thinking-speech-bubbles-23948124-1

Frásaí na Seachtaine

This week we are focusing on St. Patrick’s Day.

Gach Rang: Beannachtaí na Féile Pádraig ort.

Na Meánranganna : Beidh lá saor agam ón scoil. Tá Lá Fhéile Pádraig ag teacht. Tá sceitiminí áthais orm.…

Continue Reading 0
kids-talking-thinking-speech-bubbles-23948124-1

Frásaí na Seachtaine

This week we are asking the question, ‘Do you like….?’ and answering it in different ways.

Gach Rang : An maith leat… ? Is maith liom. Ní maith liom.

Na Meánranganna : Is breá liom. Is fuath liom.

Na hArdranganna : Is fearr liom …. ná ……..  Is aoibhinn liom.…

Continue Reading 0
kids-talking-thinking-speech-bubbles-23948124-1

Frásaí na Seachtaine

This week we are saying, ‘Happy Birthday’ and asking, ‘How old are you?’

Gach Rang : Breithlá Sona duit. Inniu mo bhreithlá. Cén aois thú? Tá mé….. bliana d’aois.

Na Meánranganna : Tá sceitimíní áthais orm.

Na hArdranganna : An mbeidh féasta agat? Beidh. Ní bheidh.…

Continue Reading 0
kids-talking-thinking-speech-bubbles-23948124-1

Frásaí na Seachtaine

This week we are asking, ‘Who owns this?’ and ‘Do you know?’

Gach Rang : Cé leis é seo? Is liomsa é. Ní liomsa é.

Na Meánranganna : Is le…… é.  An bhfuil a fhios agat? Níl a fhios agam.

Na hArdranganna : Níl clú faoin spéir agam.…

Continue Reading 0
kids-talking-thinking-speech-bubbles-23948124-1

Frásaí na Seachtaine

This week we are asking, ‘ Are you hungry?’ and ‘Are you thirsty?’ and answering in different ways.

Gach Rang : An bhfuil ocras ort? An bhfuil tart ort? Tá ocras orm. Níl tart orm.

Na Meánranganna : Tá ocras an domhain orm. Tá mé ag titim leis an ocras.…

Continue Reading 0
kids-talking-thinking-speech-bubbles-23948124-1

Frásaí na Seachtaine

This week we are talking about snow and the cold!

Gach Rang : Tá sé ag cur sneachta. Tá calóga sneachta ag titim.

Na Meánranganna : Tá mé préachta leis an bhfuacht.

Na hArdranganna : Tá brat bán sneachta ar an talamh.…

Continue Reading 0

Designed By