kids-talking-thinking-speech-bubbles-23948124-1

Frásaí na Seachtaine

This week we are asking, ‘How are you?’ and giving different replies.

Gach Rang : Conas atá tú? Tá mé go maith, go raibh maith agat.

Na Meán Ranganna : Tá mé ar fheabhas, buíochas le Dia.

Na hArdranganna: Tá mé go diail, agus tú féin?

No comments yet.

Leave a Reply

Designed By