kids-talking-thinking-speech-bubbles-23948124-1

Frásaí na Seachtaine

This week we are replying again to the question ‘How are you?’

Gach Rang : Conas atá tú? Níl mé go maith. Tá mé tinn.

Na hArdranganna : Tá mé cuíosach, agus tú féin?

No comments yet.

Leave a Reply

Designed By