kids-talking-thinking-speech-bubbles-23948124-1

Frásaí na Seachtaine

This week we are saying, ‘I am happy’, in  several different ways.

Gach Rang : Tá áthas orm.

Na Meánranganna : Tá áthas an domhain orm. Tá mé ar muin na muice.

Na hArdranganna : Tá mé thar barr.

No comments yet.

Leave a Reply

Designed By