kids-talking-thinking-speech-bubbles-23948124-1

Frásaí na Seachtaine

This week we are asking, ‘Who owns this?’ and ‘Do you know?’

Gach Rang : Cé leis é seo? Is liomsa é. Ní liomsa é.

Na Meánranganna : Is le…… é.  An bhfuil a fhios agat? Níl a fhios agam.

Na hArdranganna : Níl clú faoin spéir agam.

No comments yet.

Leave a Reply

Designed By