kids-talking-thinking-speech-bubbles-23948124-1

Frásaí na Seachtaine

This week we are saying, ‘Happy Birthday’ and asking, ‘How old are you?’

Gach Rang : Breithlá Sona duit. Inniu mo bhreithlá. Cén aois thú? Tá mé….. bliana d’aois.

Na Meánranganna : Tá sceitimíní áthais orm.

Na hArdranganna : An mbeidh féasta agat? Beidh. Ní bheidh.

No comments yet.

Leave a Reply

Designed By