kids-talking-thinking-speech-bubbles-23948124-1

Frásaí na Seachtaine

This week we are saying ‘Excuse me’ and ‘You’re welcome’. We are also practising common questions that are asked in class.

Gach Rang : Gabh mo leithscéal. Tá fáilte romhat.

Na Meánranganna : Cén leathanach, a mhúínteoir? Cad is brí le….. ?

Na hArdranganna : Conas a dearfá ….? Conas a litreofá ….. ? Litrigh …… más é do thoil é.

No comments yet.

Leave a Reply

Designed By