Gaelgóir na Seachtaine September 2023

  1. Thug ár bpriomhóide, Iníon Ní Shé duaiseanna ( Gaelgóir na Seachtaine) do bheirt daltaí i ngach rang ó Rang a haon go dtí Rang a sé. Deanann na daltaí seo a ndícheall i gconaí le haghaidh léitheoireacht, scríbhneoireacht nó teanga ó bhéal. Bíonn an súim agus fuinneamh acu sa ceacht Gaeilge 👏💚👏💚

No comments yet.

Leave a Reply

Designed By