C2C8519E-4D83-4B70-9A93-776B466D53AF

Seachtain na Gaeilge-Naíonáin Shóisearacha (Junior Infants)

Bhí Naíonáin Shóisearacha  an ghnóthach do Sheachtain  na Gaeilge.

Rinne  gach dalta a ndícheall Gaeilge a labhairt chomh minic agus is féidir leo i rith an lae sa Seomra Ranga  agus sa chlós.
Bhain an múinteoir úsáid as Gaeilge nuair  a bhí sí ag múineadh Corpoideachas, Ceol agus Ealaín.
Bhí ceol agus rince sa rang .
Bhain said an taitneamh as éisteacht le ceol agus féachaint ar rince  ( Riverdance) .
Rinne gach páiste leipreachán agus tá an rann ” Bhí leipreachán ina shuí faoin gcrann” ar eolas ag gach dalta.
Bhain said an taitneamh as Éadaí Biongó a imirt freisin.
No comments yet.

Leave a Reply

Designed By